Dzisiaj jest: 22.11.2019, imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

Dofinansowanie na młodocianych pracowników

Dodano: 4 miesiące temu Czytane: 186

Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek w terminie do trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu. Warunki jakie musi spełnić...

Dofinansowanie na młodocianych pracowników
Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie. Warunkiem jego otrzymania jest ukończenie nauki przez podwładnego. Wielkość refundacji nie może przekroczyć 60 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek w terminie do trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu. Warunki jakie musi spełnić, aby uzyskać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, z którym zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego określa art. 122 ustawy – Prawo oświatowe. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) wynosi do 8081 zł. Za każdy pełny miesiąc kształcenia w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy pracodawca otrzyma 254 zł.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim  w Łomży – Centrum Obsługi Mieszkańców ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (parter).

Załączniki

  1. formularz informacji de minimis
  2. informacja o dofinansowaniu
  3. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
  4. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia
Źródło: UM Łomża
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.