Dzisiaj jest: 27.1.2020, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Program "Rozwój Lokalny"

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 116

Miasto Łomża rozpoczęło prace nad opracowaniem zarysu projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego...

Program "Rozwój Lokalny"
Miasto Łomża rozpoczęło prace nad opracowaniem zarysu projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Dzięki temu będzie mogło pozyskać dofinansowanie w wysokości do 10 mln euro na zadania inwestycyjne oraz wsparcie działań społeczno-gospodarczych.

Program „Rozwój Lokalny” ma na celu wsparcie samorządów do wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej na terenie miasta poprzez kompleksowe i skoordynowane działania nakierowane na podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców, zatrzymania negatywnych trendów depopulacyjnych, stworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości, jak również działania uwzględniające podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji publicznej.

Podstawowym kryterium ubiegania się o dofinansowanie jest fakt, iż beneficjent - gmina posiadająca status miasta, musi znajdować się na liście 255 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Miasto Łomża znajduje się na tej liście. 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na kompleksowe projekty, których działania wspierać będą zmiany rozwojowe głównie w zakresie:
- środowiskowym np. ograniczenie szkodliwych gazów i pyłów, adaptacja zmian klimatycznych, przejście z tradycyjnych na odnawialne źródła energii, niskoemisyjny transport publiczny, miejskie tereny zielone itp.
- gospodarczym np. wpieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, wspieranie lokalnych przedsiębiorców, wzmacnianie lokalnego rynku pracy oraz powiązanie systemu edukacji 
z  lokalnym rynkiem pracy.
- społecznym np. wdrażanie standardów dostępności zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus 2018-2025, realizacja polityki mieszkaniowej, polityka społeczna wspierająca zmarginalizowane obszary miasta, wszelkie działania rewitalizacyjne, redukcja bezrobocia i ubóstwa, realizacja polityki senioralnej, rozwój usług z zakresu edukacji i opieki zdrowotnej itp.

Na potrzeby opracowania zarysu projektu stworzona została ankieta internetowa (kliknij tutaj) oraz ankieta w wersji papierowej (wersja do pobrania), jak również zaplanowano spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Miasta Łomża, które odbędzie się w poniedziałek 17 czerwca 2019 r. o godzinie 12.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży. 

Wypełnioną ankietę papierową można do dnia 4 lipca 2019 roku wrzucać do urny, która ustawiona jest przy Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża. 

Zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, dzięki którym mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie na temat aktualnych problemów, potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju Miasta Łomża. Decydujmy razem.

Załączniki

  1. ankieta
Źródło: UM Łomża
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.